Experiència, professionalitat i proximitat La meva experiència amb Jaume Leiva, es pot resumir en 7 anys confiant en els seus entrenos, anys en els quals he anat superant les meves marques any a any, que més es pot demanar? En aquests anys, m’ha demostrat amb escreix la seva professionalitat i eficàcia com a entrenador, i la proximitat que sempre ha tingut amb mi és digna d’admirar, donant-me suport i aconsellant-me en els moments més delicats, excel·lent, persona, entrenador i atleta.

Juan Pedro Mora