Notal Legal

En compliment de la Llei 34/2002, 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L. l’informa de que és titular del website WWW.JAUMELEIVA.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de citada llei, SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L informa de les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L, amb CIF B64807746 i domicili social en SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L, Avinguda Béjar 188, 08225 TERRASSA inscrita en el registre mercantil en el tom 40374, foli 69, full B-365804, inscripció 1. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és rleiva@recresport.net.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per la website de SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L  confereix la condició d’usuari, per a la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la website. Aquesta responsabilitat s’expandirà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs.
  • L’ús d’informació, serveis i dades ofertes per SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L contràriament al disposat per les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la website.

POLITICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts de la seva website i declara que en cap cas procedirà a examinar o a exercitar cap tipus de control sobre dels continguts d’unes altres pàgines de la xarxa.

Tan mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços.

SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que, els usuaris de la seva website, puguin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web.

A conseqüència, SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui patir l’usuari.

MODIFICACIONS

SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L es reserva el dret  a realitzar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís en el contingut de la seva website. Tant en el referent als continguts de la website, com en les condicions d’us de la mateixa o en les condicions generals. Les esmentades modificacions podran realitzar-se a través de la seva website, de qualsevol manera admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva website per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordenador, i no proporcionen per si el nom i cognom de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, pugui, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L no serà receptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els texts, imatges, així com dels mitjans i maneres de representació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com cessionària, a SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L. Seran, per conseqüent, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, siguin aplicables tan la normativa espanyola i comunitària  en aquest camp, com els tractats internacionals relacionats a la matèria i subscrits en Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la llei de la propietat intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de la seva pagina web sense el consentiment autoritzat de SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pagines web i continguts o per incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L es regira per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar entre l’usuari i SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT S.L, als jutjats o tribunals propis de la localitat de TERRASSA.

Be Sociable, Share!